ClickCease Kurseni Paratë përmes Ristrukturimin e borxhit: Krediti Mutuo AG

Kurseni Paratë përmes ristrukturimit të borxhit

Admin

A jeni në një situatë ku keni për të drejtuar një ose më shumë kredi nga një bankë ose një institucion financiar? Mos keni një llogari të hapur me karta krediti? Ne ju tregojmë se si ju mund të kombinoni dhe të ristrukturoni kreditë në mënyrë për të shpëtuar interesat dhe në këtë mënyrë para. Mesatarisht, kurseni 34% të kostos së një kredie dhe 426% në krahasim me borxhin me kartat e kreditit.

Supozoni se keni në një bankë, një ose më shumë kredi ekzistuese me një normë interesi të lartë, ose keni mbuluar llogarin tuaj dhe tani duhet të paguani interesat, të cilat janë zakonisht shumë të shtrenjta. Për momentin, normat e interesit janë të rëna në përgjithësi dhe ka kuptim të kombinohen kreditë e vjetra dhe borxhet dhe ti ripagoni në një hua të vetme me një normë interesi më të mirë.

Krahasimi mes të financimit Mutuo AG dhe të kartës kreditit:

Krahasoni normat tuaj aktuale të interesit në ofertën aktuale prej vetëm 7.9% aktualisht. Nëse krahasoni këtë normë, për shembull me interesin e një nga kartat e kreditit të mëdha si Visa, MasterCard, American Express etj, të gjitha kushtojnë midis 14% -15%, kurseni me kredi në tre vjet 426% të një sasie të kredisë prej CHF 7 ‘000,00.

Kurseni Paratë përmes ristrukturimit të borxhit

Shembull i kartës së kreditit: Shuma në vonesë: CHF 7’000. Norma e interesit e kartave të kreditit 15% dhe tre vjet pa kthim: kostoja e përgjithshme të interesit për financimin me anë të kartës së kreditit: 3646 CHF. Krahasoni me interesat e kredisë Mutuo AG 7.9%: tre vjet me pagesa mujore nga 218 CHF dhe kostoja totale të interesit prej 854 CHF, pothuajse 426% e kredisë tonë nga financimi me një kartë krediti tipike Zvicerane

Krahasimi i një kredie ekzistuese bankare (rreth 11.9%) me ofertën tonë të (7.9%) mund të shikohet.

Kurseni Paratë përmes ristrukturimit të borxhit

Shembull riplanifikimi me ndryshimin e Bankës: Kredia Gjatë-mesatare 11.9%, kredi Mutuo 7.9%. Kursimet duke ndryshuar Bankën me Mutuo AG janë rreth 34%

Zëvendësimi i borxhit tuaj të vjetër me një kredi me norma interesi të ulëta, hap pas hapi:

Skadimi i një ristrukturimi të borxhit është relativisht e lehtë.

  • Kontrolloni balancën e hapur të kredive: Kontaktoni bankën tuaj dhe pyesni për borxhin e mbetur në bilancin në një zëvendësim të menjëhershëm të shumës.
  • Kontrolloni balancën e kartave të kreditit të hapura kontaktoni emetuesin e kartës tuaj të kreditit dhe kërkoni për shumën e borxhit të datës aktuale.
  • Mbasi keni mbledhur gjithçka, plotësoni një formë aplikimi për kredi në Mutuo AG dhe kërkoni një kredi të vetme me një normë të ulët interesi.

    Aplikoni këtu Online për Kredi.

    Sipas bilancit të kredive ju do të keni vetëm një kredi, me një normë më të ulët interesi dhe kushte të përshtatshme të shlyerjes.


Verwandte Themen

Plotësoni kërkesën tuaj për Kredi:


Shëmbull i llogarisë:
10‘000 CHF për një periudh 12 mujore:
Norma e interesit (kostoja totale) janë mes CHF 235 dhe CHF 625 Përqindja e interesit 4.4% – 11.95%.
Shkalla është në mes CHF 853. – dhe CHF 885 në muaj.